Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Αυτοί που φοβήθηκαν]», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 12