Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Κάποια στιγμή]», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 12