Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Τρία τραγούδια. Αχ Ελλάδα», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 10