Είστε εδώ

Θεοδοσοπούλου Καίτη, «Συνήθεις αντιδράσεις», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 9