Είστε εδώ

Λίλλης Γιώργος, «Οι αχανείς εκτάσεις μας», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 4