Είστε εδώ

Λίλλης Γιώργος, «Όπως πράγματα μες σε δωμάτιο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 4