Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «αδέσποτα», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 3