Είστε εδώ

Παπαντωνόπουλος Μιχάλης, «Σώμα», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 2