Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Πάλκο», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. 1