Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Ζευγάρι», Πανδώρα, τχ. 11 (Μάιος-Νοέμβριος 2002), σ. (εσώφυλλο)