Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Κάτι παραμένει», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 30