Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Ωμέγα]», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 27