Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, «Τα χαμόγελα», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 23