Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Ιπτάμενος χωρίς φρένα στην Αμύντα», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 20-22