Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «γιούργια!», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 3-4