Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Αναμονή πανηγυριού», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 2