Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο Μογγόλος», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 26-27