Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Μια ασυνήθιστη ιστορία», Πανδώρα, τχ. 9 (Μάιος-Νοέμβριος 2001), σ. 17-20