Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Πρελούδιο», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 72