Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Η ποίηση του Αριστομένους», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 70