Είστε εδώ

Αντωνάκος Αντώνης, «Το εργοστάσιο του Δουρίδα», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 68