Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Βαγγέλης, «Εικών εφήβου Πηνελόπης», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 67