Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Άννα, «Το δέρμα», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 48-52