Είστε εδώ

Πιπεροπούλου Κατερίνα, «Οι Αλβανοί», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 36-40