Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Αέρας», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 32