Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «Εις εαυτόν [1-11]», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 28-29