Είστε εδώ

Μπασκόζος Γιάννης, «Collapse», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 17-19