Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Τα νύχια του κιθαρωδού», Πανδώρα, τχ. 8 (Νοέμβριος 2000-Μάιος 2001 2001), σ. 5-7