Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Νιώθει κανείς τη μοναξιά», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 38