Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Η καθαρίστρια του ξενοδοχείου», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος-Απρίλιος 2000), σ. 67