Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Η κρυσταλλένια Καίτη», Πανδώρα, τχ. 6 (Νοέμβριος-Απρίλιος 2000), σ. 66-67