Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Προσωπογραφία», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 13