Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Πρόσωπο με πρόσωπο», Πανδώρα, τχ. 5 ( 1999), σ. 13