Είστε εδώ

Szymborska Wisława, «Γεννημένος από Γυναίκα», Πανδώρα, τχ. 2-3 ( 1997), σ. 9-10