Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Το ραντεβού», Πανδώρα, τχ. 2-3 ( 1997), σ. 5-8