Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Φαγωμένο κατώφλι», Πανδώρα, τχ. 1 ( 1997), σ. 11