Είστε εδώ

Καραβίτη Ντίνα, «Κενοτάφιο», Πανδώρα, τχ. 1 ( 1997), σ. 10