Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Στον παραλιακό πεζόδρομο», Νέα Πορεία, τόμ. 53, τχ. 623-625 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 44-51