Είστε εδώ

Parker Dorothy, «Ένα τηλεφώνημα», Νέα Πορεία, τόμ. 53, τχ. 623-625 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 32-37