Είστε εδώ

Tournier Jacques, «Η Πωλίν με το μπλε σαλόνι», Νέα Πορεία, τόμ. 53, τχ. 623-625 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 19-26