Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «5000 μ. Χ.-Σενάριο επιστημονικής φαντασίας», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 617-619 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 191-192