Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Mecano και η Εκάτη», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 617-619 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 162-168