Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Η χορδή», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 611-613 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 37