Είστε εδώ

de Maupassant Guy, «Το μοντέλο», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 611-613 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 31-36