Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Mecano και η Εκάτη», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 611-613 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005), σ. 3-11