Είστε εδώ

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Ρούλα Αλαβέρα, Έξη ελληνικά κεντήματα για την Αμαλία Μεγαπάνου», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 188-190