Είστε εδώ

Αναγνώστου Γιώργος, «Οι μέρες βγαίνουν», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 187