Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Γιώργος, «Το ελάχιστον άλλοθι», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 105-107