Είστε εδώ

Βασιλικός Βασίλης, «Εικόνα ή λέξη;», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 93-97