Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Το ψύχραιμο κλείσιμο άλλης μιας παρένθεσης», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 84-87